Çevre İş Güvenliği

Mars Otomotiv, üretim faaliyetlerini sürdürürken, doğal kaynakları korumak, atık miktarlarını en aza indirgemek, toprak, hava ve su kirliliğini önlemek için gerekli tüm önlemleri almaya özen göstermektedir. Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği konularında da riskleri en aza indirgemek üzere uygulamalar geliştirmekte ve bu uygulamalara tüm çalışanların aktif katılımını sağlamaktadır..

 

Çevre Politikası

Mars Otomotiv olarak ‘‘Çevre Politikamız’’ ; Çevremizi korumak için tüm yasa ve yönetmeliklere uyarak, üretim faaliyetimizin çevreye karşı oluşturabileceği olumsuz etkileri bertaraf etmek, çevresel performansımızı sürekli iyileştirmek ve gelecek kuşaklara yaşanabilir temiz bir çevre bırakmaktır. Şirketimiz bünyesinde, çevre dostu bir anlayışla, doğal kaynak ve enerji tüketimini en aza indirmek, toprak, hava ve su kirlenmesini önlemek ve ortaya çıkan atıkları maksimum oranda geri kazanmak için çalışmalar yapılmakta ve bu kapsamda gerekli fiziksel altyapı oluşturulmaktadır.

Şirketimiz, 2013 yılı itibariyle ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi çalışmalarına başlamış, bu kapsamda çevreye dost uygulamaları bünyesinde uygulamaya başlamıştır.

Mars Otomotiv'in çevre politikasını oluşturan temel ilkeler aşağıdaki gibidir: 

 

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Mars Otomotiv de, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik önlem ve uygulamalar, çalışma ve üretim sürecinin vazgeçilmez bir unsuru kabul edilmektedir. Şirketimiz, OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği standartları çerçevesinde, Proaktif yaklaşımla (Olayların meydana gelmeden önlenmesi) , iş kazaları ve meslek hastalıklarını önleyecek bir denetim sistemi kurarak, sıfır kazalı bir işyeri hedeflemektedir. Bu kapsamda 2013 yılı itibariyle OHSAS 18001 sertifikalandırma çalışmaları başlatılacak olup, 2014 yılı içerisinde sertifika sürecinin tamamlanması hedeflenmektedir.

Şirketimizin bu hedef doğrultusunda belirlediği ilkeler aşağıdaki şekilde sıralanmıştır :

 

Mars Otomotiv San. Tic. A.Ş.
© Tüm Hakları Saklıdır.