Kalite

Mars Otomotivde kalite süreci. ürün tasarı mından nihai üretim sürecine kadar devam etmektedir.

 

2010 yılında başlatılan ISO 9001:2008 Toplam Kalite Yönetim çalışmaları, 2011 yılında tamamlanmış ve şirketimiz aynı yıl içerisinde TUV SUD firması tarafından sertifikalandırılmıştır.

 

ISO 9001:2008 Kalite Yönetimi kapsamında, hammadde-malzeme girişlerinden başlayarak nihai mamul üretiminin sonuna kadar tümüretim süreçleri dikkatli şekilde izlenerek minimum hata ve fire oranları hedeflenmiş ve ortaya çıkan verilerışığında düzeltici faaliyetlerde bulunularak üretim maliyetlerinin düşürülmesine çalışılmıştır.


 

Kalite Yönetim sistemin tüm şirket çalışanları ve bireyleri tarafından ortak bir deger olarak benimsenmesi amacıyla, kurumiçi egitim ve seminer çalışmalarına büyük önem verilmiş ve bu dogrultuda şirketimiz kalite felsefesinin, şirketimizin tüm katmanlarında uygulanabilir olması saglanmıştır.

 

Toplam Kalite uygulamaları sonucu üretim maliyetlerinde saglanan verimlilik, üretim ve ürün kalitesinde sağlanan artışlar ve sağlıklı geribesleme süreçleri sayesinde müşteri begenisinin en yüksek seviyede saglanması hedeflenmektedir.

 

Son olarak 2013 yılı içerisinde; Otomotiv sektöründe yaygın olarak OEM firmaları tarafından uygulanan. TS 16949 Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları başlamış olup, TS 16949 sertilikasyon sürecinin 2014 yılı içerisinde sonuçlanması hedeflenmektedir.

 

 

Mars Otomotiv San. Tic. A.Ş.
© Tüm Hakları Saklıdır.