ISO 14001:2015

Küresel pazarda var olabilmek için artık insana, çevreye verilen değer ve saygıda önemli bir ölçüt olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüz tüketicisi, beklentilerinin ve ihtiyaçlarının en üst düzeyde karşılanmasını istemenin yanında, kendisine, yaşadığı çevreye ve dünyasına da değer verilmesini ve saygı gösterilmesini talep etmektedir. Çevre ile etkileşimi olan pek çok kuruluş bugün yaptıkları faaliyetlerin çevreye olan etkisini en aza indirmek amacıyla ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemini kurmakta ve şartlarını yerine getirmek suretiyle de, ISO 14001 çevre belgesini kazanmaktadırlar.