İŞ GÜVENLİĞİ

Mars Otomotiv, üretim faaliyetlerini sürdürürken, doğal kaynakları korumak, atık miktarlarını en aza indirgemek, toprak, hava ve su kirliliğini önlemek için gerekli tüm önlemleri almaya özen göstermektedir. Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği konularında da riskleri en aza indirgemek üzere uygulamalar geliştirmekte ve bu uygulamalara tüm çalışanların aktif katılımını sağlamaktadır.

Mars Otomotiv de, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik önlem ve uygulamalar, çalışma ve üretim sürecinin vazgeçilmez bir unsuru kabul edilmektedir. Şirketimiz, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standartları çerçevesinde, Proaktif yaklaşımla (Olayların meydana gelmeden önlenmesi), iş kazaları ve meslek hastalıklarını önleyecek bir denetim sistemi kurarak, sıfır kazalı bir işyeri hedeflemektedir. Bu kapsamda 2018 yılı itibariyle ISO 45001.2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sitemi sertifikalandırma çalışmaları başlatılmış olup, 2020 yılı içerisinde sertifika süreci tamamlanmıştır. Şirketimiz ISO 45001.2018 İş Sağlığı ve Güvenlği Yönetim Sistemi standardına uygun olarak faaliyetlerine devam etmektedir.

Şirketimizin bu hedef doğrultusunda belirlediği ilkeler aşağıdaki şekilde sıralanmıştır :

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

  • İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili denetim ve tespitleri, eksiksiz ve zamanında yapmak
  • Denetimler sonucunda tespit edilen eksiklikleri zamanında ve eksiksiz olarak gidermek
  • Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirmek
  • Yürürlükte olan iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının yanı sıra, konuyla ilgili yetkili kuruluşların öngördüğü standartlara uymak
  • Düzenli risk analizleri yaparak risklerin önceden belirlenmesi ve ortadan kaldırılmasını sağlamak
  • İş sağlığı ve güvenliği konusunda sıfır kaza ideali ve ilkesiyle çalışmak
  • Tüm çalışanlarımızı,  tedarikçilerimizi,  taşeronlarımızı ve toplumu iş sağlığı güvenliği ile ilgili konularda bilgi akışı ve eğitimlerle sürekli bilinçlendirmek