ÇEVRE GÜVENLİĞİ

cevre

Mars Otomotiv olarak hedefimiz; çevremizi korumak için tüm yasa ve yönetmeliklere uymak, üretim faaliyetimizin çevreye karşı oluşturabileceği olumsuz etkileri bertaraf etmek, çevresel performansımızı sürekli iyileştirmek ve gelecek kuşaklara yaşanabilir temiz bir çevre bırakmaktır. Şirketimiz bünyesinde, çevre dostu bir anlayışla, doğal kaynak ve enerji tüketimini en aza indirmek, toprak, hava ve su kirlenmesini önlemek ve ortaya çıkan atıkları maksimum oranda geri kazanmak için çalışmalar yapılmakta ve bu kapsamda gerekli fiziksel altyapı oluşturulmaktadır.

Şirketimiz, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standartları çerçevesinde, Proaktif yaklaşımla (Olayların meydana gelmeden önlenmesi), çevre kazaları ve çevre kirliğini önleyecek bir denetim sistemi kurarak, sıfır çevre kazalı bir işyeri hedeflemektedir. Bu kapsamda 2017 yılı itibariyle ISO 14001.2015 Çevre Yönetim Sistemi sertifikalandırma çalışmaları başlatılmış olup, 2020 yılı içerisinde sertifika süreci tamamlanmıştır. Şirketimiz ISO 14001.2015 Çevre Yönetim Sistemi standardına uygun olarak faaliyetlerine devam etmektedir.

Şirketimizin bu hedef doğrultusunda belirlediği ilkeler aşağıdaki şekilde sıralanmıştır :

Çevre Politikası

  • Hava, su ve toprak kirlenmesini önlemek için tüm faaliyetlerde proaktif önlemler almak
  • Çevre faaliyetlerinde sürekli iyileştirme ve gelişmeyi sağlayacak çalışmalar yapmak
  • Yürürlükteki ulusal ve uluslararası yasal ve diğer şartların çevre boyutlarıyla ilgili yükümlülüklerine uymak
  • Teknik ve ekonomik olanaklar çerçevesinde çevreye en az zarar veren uygun teknolojileri kullanıp ham madde kullanımını azaltarak, doğal kaynakların korunması sağlamak.
  • Tesis ve proses tasarımında çevresel etkileri göz önünde bulundurmak
  • Çevresel performansımız sürekli iyileştirmesi yönünde çevre yönetim sistemimizi geliştirmek
  • Üretim taşıma, stoklama, işletme, arıtma ve bakım faaliyetleri sonucu oluşabilecek atık azaltarak geri dönüşüm ve yeniden değerlendirme alternatiflerini değerlendirmek
  • Çevre kazalarına neden olabilecek etkileri önceden belirleyerek yerinde ve zamanında gerekli tedbirleri almak
  • Tüm çalışanlarımızı,  tedarikçilerimizi,  taşeronlarımızı ve toplumu çevre güvenliği ile ilgili konularda bilgi akışı ve eğitimlerle sürekli bilinçlendirmek