TEKNOLOJİMİZ

Mars Otomotiv, sahip olduğu kalite anlayışı çerçevesinde üretim yapabilmek, çetin rekabet şartlarında zaman, emek ve maliyet avantajlarına sahip olabilmek için sürekli olarak arayışlarını sürdürmekte ve bu doğrultuda ihtiyaç duyulan teknolojileri bünyesine taşımak için gayret göstermektedir.

 

Plastik, Metal İşleme, Cam, Sac İşleme, Vakum Kaplama, Statik Boya Sistemleri, Sıcak Kaynak, Ultrason Kaynak gibi üretim teknolojileri kullanılarak üretim faaliyetlerimiz gerçekleştirilmekte, sektörümüzdeki gelişmelere paralel olarak mevcut teknolojilerdeki yenilikler ve yeni üretim teknolojileri hızlı bir biçimde üretim sistemimize entegre edilmeye çalışılmaktadır.

 

Bilgisayar destekli tasarım ve simülasyon programları ile ürün kalıplarımız henüz tasarım aşamasındayken optik ve ölçüsel olarak kontrol edilebilmekte, fabrika bünyesindeki CNC işleme ve diğer ekipmanlar ile ürünlerin kalıp geliştirme süreci tamamlanmaktadır.

Kaliteli üretim yapabilmenin en önemli kriterinin nitelikli hammadde-malzeme kullanımıyla mümkün olabileceği felsefiyle hareket ederek, üretim sürecinde kullanılan hammadde-malzeme seçimine büyük dikkat gösterilmekte, dünyaca bilinilirliği olan markalara ait hammadde-malzeme kullanımına öncelik verilmektedir.

 

Şirket bünyesinde gerçekleştirilen İnovasyon ve verimlilik çalışmaları neticesinde boyama sistemleri ve montaj kısımlarında robotik teknoloji kullanımı ile ilgili çalışmalara başlanmış olup çok kısa sure içerisinde bu sistemlerin üretim bantlarımıza entegrasyonu tamamlanacaktır.

 

Mars Otomotiv; yeni teknoloji uygulamalarının artan rekabet şartlarında sağladığı maliyet ve verimlilik avantajlarının öneminin farkında olarak, gerekli teknolojik yatırımları sürdürmeye devam edecektir.